Стручни тим

Директор

Директор
ПРИМ. ДР СЦИ. МЕД. ИГОР СИМАНИЋ

Стручни тим

Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, помоћник директора за медицинске послове
ДР ИГОР ПОПОВИЋ
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, шеф Одсека пријемне амбуланте
ПРИМ. ДР БОРКА ГАВРИЛОВИЋ
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Одељења функционалне дијагностике и терапије
ПРИМ. МР СЦИ. ВЛАДИМИР РИСТИЋ
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник А одељења
ДР ДРАГАНА БУЛОВИЋ
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Б одељења
ДР ЖЕЉКА ЋУЗУЛАН - КУЛИНОВИЋ
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, начелник Ц одељења
ДР СЛАВИЦА СТОЈАНОВИЋ
Cпецијалиста интерне медицине, шеф Кабинета за научноистраживачки рад
ПРИМ. ДР СЦИ. МЕД. СОЊА РАЛЕВИЋ
Cпецијалиста ортопедије са трауматологијом, начелник Службе протетике и ортотике
ДР БРАНИСЛАВ МАРКОВИЋ
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, саветник за медицинска питања
ДР МИЛКА КАЈГАНИЋ
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације
ДР БОЖИДАР ГРУЈИЧИЋ
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације
ДР МИХАЈЛО МАРКОВИЋ
Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
ДР МАРИЈАНА ЛЕВИЋАНИН
Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
ДР СНЕЖАНА ПАВКОВИЋ
Специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
ДР МАША АЛЕКСИЋ
Cпецијалиста физикалне медицине и рехабилитације, саветник за медицинска питања
МР. СЦИ. МЕД. ДР ТАТЈАНА БЛАГОЈЕВИЋ
Bисока струковна медицинска сестра специјалиста за јавно здравље, главна сестра Болнице
СМИЉАНА ГРУЈИЧИЋ
Дипломирани терапеут, главни терапеут
МИРЈАНА ВИТАЗ
Виши протетичар, шеф апликације
ВЕСНА ПЕТРОНИЋ

Спољни линкови