Пројекти

Двосмерна протеза за руку са сензорном повратном спрегом уз помоћ транскутане електричне нервне стимулације

Специјална Болница за рехабилитацију и ортопедску протетику Београд Р. Србија,Институт за биоинжињеринг центар за неуропротетику Лозана Швајцарска

Игор Симанић,Поповић И,Левићанин М,Распоповић С,Д’Анна Е,Петрини Ф.

Површинска електрична симулација као повратна информација са подлактне миоелектричне протезе за поспешивње контролне силе хвата

Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Београд, Србија Tecnalia Serbia Ltd., Београд, Србија

Спољни линкови