Кућни ред

У Болницу сте примљени ради протетисања и протетичке рехабилитације.

У Болници ћете имати свог лекара који ће водити Вашу рехабилитацију заједно са тимом: медицинска сестра, физиотерапеут, радни терапеут, протетичар-ортотичар психолог, дефектолог и социјални радник.

Кућни ред и активности у Болници ваља поштовати, а за сва нејасна питања и настале промене одмах се обратите надлежној медицинској сестри или свом лекару.

Приликом отпуста пацијент је дужан да раздужи реверс са стварима и предметима које је користио за време лечења (колица, гардероба и друго).

За време визите, одмора и спавања будите у својим собама.

Током терапијских активности будите у салама за терапију да бисмо удруженим снагама остварили што потпунију и бржу рехабилитацију.

Друштвене активности пацијената се могу обављати уколико не ремете мир осталим пацијентима у смислу галаме, гласног слушања ТВ -а, радија и слично.

Друштвене активности се могу обављати у просторијама које су одређене за ову врсту активности у периоду до 23:00 часа, а викендом и празником до 24:00 часа.

Излазак пацијената ван круга Болнице дозвољава се до 19:00 часова. Ван овог времена пацијенту се може изузетно дозволити излазак уз евидентирање на портирници Болнице и уз дозволу лекара.

Због непридржавања и ремећења Кућног реда Болнице сваки пацијент биће отпуштен из дисциплинских разлога.

Распоред дневних активности у стационару

устајање и јутарња тоалета за покретне пацијенте  до 07:00
јутарња тоалета непокретних пацијената 7:00 до 08:00
доручак 8:00 до 09:00
визита 9:00 до 10:00

време бандаже

I 7:30 до 8:00
II 13:00 до 13:30
III 16:00 до 16:30
пауза 10:00 до 10:30
ручак 12:00 до 13:00
посете радним данима 15:00 до 18:00
посете викендом 14:00 до 16:00
поподневни одмор

14:00 до 16:00

вечера 18:00 до 19:00
гашење светла-спавање у 23:00

Спољни линкови