Протетика

Служба протетике броји 16 запослених од којих 3 протетичара поседују ИСПО категорију 2.

Бавимо се израдом:

Сва помагала се раде индивидуално, по ручно узетој мери, уз помоћ гипсаног отиска.

За израду протетичких и ортотичких помагала користимо најсавременије материјале и компоненте који се поручују од познатог немачког произвођача. Помагала се могу добити на налог РФЗО, преписана од стране лекара физијатра у нашој установи или пацијент већ може доћи са написаним и овереним социјалним налогом. Пацијент има могућност да поред помагала на социјални налог доплати или плати израду помагала вишег стандарда. Помагала која се израђују у нашој установи контролишу се од стране тима који је сачињен од лекара физијатра, протетичара и терапеута.

Спољни линкови